INTRODUCTIE  Vier de Wereld (4DW)

 

 

Visie & Inleiding

4DW is een podium voor zelfontwikkeling. De vereniging verenigt projecten op het gebied van kunst, media en liefde. Vriendschap en creativiteit staan centraal. 4DW wil ieders talenten inzetten, voor en met iedereen. Door onze verscheidenheid te vieren eenheid. Dit doen we door verschillende werelden, platforms of opvattingen met elkaar in contact te brengen, mensen te inspireren en begrip voor elkaar op te wekken. Met name een podium te bieden aan mensen die hun talenten inzetten en zich willen ontwikkelen. Wij vieren de wereld.

 

Inleiding

Vereniging 4DW is tot op heden een broedplaats voor en van kunstenaars en vrienden, welke op een idealistische wijze met elkaar, anderen en de wereld omgaan, onder het motto: ŇPodium voor zelfontplooiingÓ. Dit uit zich in het ondersteunen van creatieve, kunstzinnige projecten en spirituele bijeenkomsten van de leden. Ook worden er projecten gedaan buiten onze eigen locatie en in samenwerking met andere organisaties.

Het grote doel van de vereniging en de stichting is de stap te maken van broedplaats naar een professionele organisatie die een noodzakelijk maatschappelijke funktie bekleed in de stad Amsterdam.

 

4 Vier de Wereld is een stichting Žn een vereniging, voor het Stoomgemaal is de stichting de beherende bedrijfsvorm (huurder) en de vereniging de organiserende bedrijfsvorm (projecten cošrdinator).

 

Doelstelling Vier de Wereld

Als cultureel en  maatschappelijke plek fungeert 4dw bij het maken van cultuurvernieuwende projecten en activiteiten voor zelfontwikkeling die dicht bij de natuur staan. De doelstellingen zijn:

á       Innovatieve, sociale en artistieke projecten ontwikkelen en begeleiden.

á       Kennis, expertise, contacten en mogelijkheden bieden aan 4DW-leden.

á       Samenwerking stimuleren door bijeenkomsten en activiteiten.

á       Een positieve en vredelievende aanvulling geven op het al bestaande.

á       Het verruimen van bewustzijn op individueel niveau en voorbij het individu.

á       Bruggen leggen tussen verschillende werelden (platforms).

 

De markt van Vier de Wereld

De 4 doelgroepen van de Vier de Wereld zijn in de volksmond ÔiedereenŐ te noemen. Echter om een inzicht te verwerven in de doelgroepen hebben wij een onderverdeling gemaakt in 4 werelden:

 

1. De Kleine Meesters => ofwel kinderen, activiteiten voor kinderen van groepen van 3 tot 8jaar en van 8 tot 14jaar

 

2. De Culti Multi Mens => alle multi culturele doelgroepen, waaronder alle huidskleuren zijn welkom bij de Vier de Wereld. Juist de mix van de verschillende culturen geven de smaak en kleur aan de culturele en bewustwording projecten. In de projecten van de Vier de Wereld in Havana waren vele projecten uitermate geslaagd door de diversiteit.  Sommige workshops worden soms zelfs in het engels gegeven omdat de workshop begeleider dan beter tot zijn uitleg komt. In principe is Nederlands de voertaal.

 

3. De Bewustzijnde Mens=>  ofwel de natuurgenieter en/of de zogenaamde spirituele en lichaamsbewuste doelgroep.

Eind vorige eeuw en begin deze eeuw is de ontwikkeling van de zogenaamde New Age de grootste maatschappelijke verandering. Niet een specifiek geloof in een specifieke god maar juist het geloof in jezelf en je eigen ontwikkeling staan als eerste centraal. De mens terug naar de natuur; in de natuur en in zijn eigen natuur. Vier de Wereld heeft een ruim scala aan activiteiten die bij deze ontwikkeling passen.

 

 

 

 

4. De Mentale Tuiniers =>ook wel de creativelingen.

Vier de Wereld is bekend om haar aantrekkingskracht van de meest uiteenlopende creativelingen. Kunstenaars van diverse disciplines (van bouwers tot sjouwers en van dichters tot culintaire meesters) lopen aan bij de activiteiten van de Vier de Wereld.

Met veel respect naar de organisatie toe wordt er gewerkt met gerecyclede materialen en brengen de kunstenaars de mooiste toevoegingen voor het centrum.

 

De Leden

Op dit moment telt de vereniging ruim 150 active leden. Deze leden worden allen beheert in een funktionele database waardoor met een druk op de knop alle leden in ŽŽn ogenblik ge•nformeerd kunnen worden. Sinds september 2005 is de vereniging en de stichting gestart met de professionalisering van de plannen. Nieuwe bestuursleden met grote netwerken zijn aangetrokken. Dit nieuwe bestuur heeft nog niet haar netwerk ingezet daar de laatste locatie Havana (in de regulierdwarsstraat) tot een einde kwam. Het stoomgemaal komt als geroepen voor de leden en de potenti‘le leden. Vier de Wereld ziet er naar uit om ook de buurtbewoners van het nieuwe Ijburg, Amsterdam Zeeburg en Oost tot haar lid te maken.


 

4 x Altijd Aanwezig

 

 

De inrichting van de benedenruimte kenmerkt zich door openheid en flexibiliteit (bewegende wanden, schuifdeuren en verrijdbaar meubilair). Zodat een deel altijd publiekelijk toegankelijk is. In het publiek toegankelijke gedeelte kan men kennisnemen van de informatie die Het Informatiecentrum tentoonstelt of een kijkje nemen in het Doorgeefmuseum.

 

1. Expositie en informatie

In het informatiecentrum op de begane grond zijn wisselende tentoonstellingen te zien over projecten in het Flevopark, Amsterdam en Nederland, die ontwikkeld zijn op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk-, sociaal- en milieubewustzijn. De natuur zal veelal centraal staaan in de exposities, maar ook pedagogie, geneeswijzen en techniek kunnen uitgelicht worden. Het doel is om een constante factor Ôgoed nieuwsŐ te hebben, waar projecten aandacht krijgen door middel van diaŐs, websites en folders. Voorbeelden zijn:

á       Adviesbureau Duurzaam Energiebeheer

Alec Boswijk (lid 4DW) presenteert nieuwe en praktische inzichten om duurzaam en effici‘nt met energie om te gaan.

á       De geschiedenis van het Stoomgemaal

FotoŐs en teksten over de historie van het stoomgemaal

á       Een Ode aan Jac P. Thijsse.

In samenwerking met stichting Jac P. Thijsse kan een ruime expositie ingericht worden.

á       De seizoenen en de natuur in het Flevopark

Een presentatie van fotoŐs en tekstmateriaal, afkomstig uit de educatieve boswandelingen door de stadsbioloog in het Flevopark.

De expostie ruimte wordt uitgebreid met een facilitaire functie. Thematische onderwerpen van leden en van externe huurders kunnen uitgebreid worden naar het informatie centrum. Het informatie centrum is een virtueel centrum met enkele computers die online zijn en daarnaast een fysieke boekenkast met de thematische onderwerpen die besproken worden in de activiteiten.

 

2. Doorgeef Museum

Het nuttig maken van het verspilde en verwaarloosde is een van de doelstellingen van 4DW. Hiertoe dient de 4DW Museumwinkel, die zowel een verkooppunt is voor kunstproducten van gerecycled materiaal als doorgeefwinkel voor gebruikt speelgoed. In een kastensysteem vindt permanent bemiddeling plaats tussen oude en nieuwe eigenaren van bijvoorbeeld kinderspeelgoed of instrumenten (uit verschillende culturen). Het Doorgeefmuseum is een overkoepelende organisatie en onderdeel van vele andere doorgeefwinkels die reeds in Nederland gevestigd zijn.

 

Eten en drinken

Als basis is er een vegetarische (biologische) keuken. Dagelijks kunnen vegetarische snacks van alle windstreken gekocht worden. Al het voedsel is zoveel mogelijk biologisch geteeld. Er is verse vruchtensap, kruidenthee, koffie en notenkoffie te krijgen. In de serre wordt een theetuin ingericht waar het altijd mooi weer is! De gehele ruimte is vrij van tabak en alcohol.

 

Projectbureau 4DW

Boven aan de trap naar de eerste verdieping is het Projectbureau 4dW gevestigd. Het 4DW projectenbureau valt onder de stichting en heeft als taak:

á       Het beheer en onderhoud van het pand.

á       Aquisitie voor verhuur van derden (kantoor – beneden ruimte – workshopruimte)

á       Het ontvangen en beoordelen van nieuwe projecten voor de vereniging 4DW.

á       Het begeleiden van projecten binnen 4DW.

á       Het maken van het programma.

á       Het onderhouden van de communicatie tussen de p.r. en de rest van de  organisatie.

á       Het doen van eventuele subsidieaanvragen t.b.v. de projecten.

 

Op vaste basis werken de beheerder, de projectcošrdinator en de publiciteits- medewerker ter ondersteuning van de interne productontwikkeling –verhuur, acquisitie - vormgeving van nieuwe culturele en maatschappelijke projecten.


 

4 x Wereldse Activiteiten

 

Als bijlage is een lijst opgenomen met alle wereldse activiteiten om het leven te vieren. Wij zullen thematisch deze kalender met regelmaat volgen omdat deze kalender in een oog opslag laat zien hoeveel reden er wel niet is om wereldse activiteiten nog meer in het dag licht te zetten. De vier werelden van Vier de Wereld organiseren allerlei eigenzinnige, onderzoekende, zelfontwikkelende, vooruitstrevende maar vooral ook gezellige projecten. Wij geven hieronder een scala van mogelijkheden en natuurlijk is dit nog maar een begin van het oude aanbod van 4DW in een nieuw jasje.

 

1. De Kleine meesters => Kinderactiviteiten

 

Een oud Indiaans gezegde vertelt ons dat we goed naar kinderen en ouderen moeten luisteren. Vooral kinderen spelen een cruciale rol in de toekomst van de mensheid. De ruimte van het Flevopark, de veiligheid (geen verkeer) en mogelijkheden van de tuin  geven kinderen de kans spelenderwijs in contact te komen met natuur, kunst en elkaar.

 

Binnen

* Het kinderfeestje (verjaardagspartijen voor kinderen) Amsterdam heeft behoefte aan authentieke, originele en kwalitatieve locaties voor kinderpartijen. Ouders en kinderen kunnen samen een pakket samenstellen voor de invulling van het dagdeel. Het pakket bestaat uit speciaal, op kinderen afgestemde traditionele spelletjes, kinder-entertainment  en educatieve workshops.  Denk aan: Afrikaanse dans, rap, zingen, kinderyoga, zelf taart bakken, een clownsact, poppenkast, verhalen vertellen. Maar ook parkactiviteiten waaronder speurtochten en schat zoeken. Overal wordt voor gezorgd, de ouders hoeven niets te doen.

Het eten en drinken zijn zonder suiker en toegevoegde kleur- en smaakstoffen.

 

* Knutselwoensdagmiddag: Een keer per week worden kinderen uitgenodigd om te komen knutselen. Er zal gezorgd worden voor   gerecycled materiaal. Voor vier euro kunnen kinderen onbeperkt knutselen.  Is er nog een educatief aspect aan toe te voegen? Hoe maak ik zeep, etc.

 

* Knuffelkring: In de wereld van het kind is de knuffelbeer een belangrijk anker dat  zorgt voor veiligheid en vertrouwdheid. Activiteiten die worden ontplooid zijn: zelf knuffels maken, knuffel- en poppendokter, internet knuffel Vindlijn (registreer je Knuffeloorchip) en andere knuffelwonderen.

 

Binnen en buiten

* Kinderfestiviteiten: Een of twee keer per jaar zal er een  kinderfestival worden georganiseerd. Dit is speciaal om alle kinderen, ook als ze het minder breed hebben, de kans te bieden om het culturele, educatieve en kunstzinnige aanbod van de workshops mee te maken. De bedoeling is om kinderen van verschillende culturen, leeftijden en achtergronden bij elkaar te brengen en ze een mooie middag te bezorgen. Activiteiten waar aan gedacht wordt: kinderoptocht, bootje varen, dans, kinder-DJ wedstrijd, spoorzoekertje, sport, tekenen, brood bakken, zingen, playbackshow, verschillende acts, spelletjes, muziek, verhalen vertellen, kindercircus etc.

 

Buiten

* Mens en dier: Vanuit onze doelstellingen willen wij kinderen, maar ook volwassenen de mogelijkheid bieden om in contact te komen met dieren, insecten, planten en het ecosysteem. Twee dwerggeiten maaien het gras en de kippen leveren verse eieren. Doel is om de directe functionaliteit te laten zien tussen dier en mens. In dit beeld past ook een huiskat tegen de muizen en een hond voor de bewaking. Biologen geven een rondleiding waar kinderen en ouders in aanraking komen met de rijkdom aan (geneeskrachtige) planten en insecten in de omgeving. We zijn op de hoogte van hygi‘ne en veiligheid en de regels omtrent inentingen en vergunningen.

 

 

 

 

 

* Kindermoestuin: In de moestuin willen we kinderen kennis laten maken met het  kweken van groenten en bloemen. Gedurende het jaar kunnen de kinderen deelnemen aan workshops die verband houden met de verschillende seizoenen, bijvoorbeeld zaaien,  oogsten en koken. Hierdoor kunnen kinderen zich ervan bewust worden  dat voeding uit de natuur komt en wat er allemaal moet gebeuren voordat het op je bordje ligt.

 

* Kinder Clubhuis: Het idee is om van de huidige 'carport' een kinderclubhuis te maken. Dit wordt dan de plek van waaruit de kinderactiviteiten zullen plaatsvinden. Ook de dieren kunnen dan in en rond dit 'gebouwtje' verblijven. Het voordeel hiervan is dat ze een eigen plek hebben en betrokken zijn bij  de tuin en het park.

 

* Voor de kinderen (met of zonder ouders) speurtochten EN vlotten bouwen op het water

 

 

2. De Culti Multi => Culturele Activiteiten en de Wereldkeuken

 

* Improvisatietheater

Het open podium biedt een plek aan theatersportwedstrijden tussen twee teams op toneel.

 

* Workshop Experimenteel theater

Deze training is bedoeld voor mensen met interesse  in fysiek acteerwerk. Er wordt gewerkt met  acrobatiek  en diverse theatertechnieken. De training benadert de acteur als een emotioneel atleet. De stem neemt in deze training een bijzondere plaats in om de emoties, het geheugen en de impulsen van ons lichaam te openen.

 

* Georganiseerde jamsessies

Rowan Sterk heeft in de afgelopen jaren vele succesvolle open jams georganiseerd in 4DW, waar muzikanten met traditionele en niet-traditionele instrumenten, zangers en dichters elkaar akoestisch  ontmoeten om tot vernieuwende geluiden te komen, die heerlijk te beluisteren zijn op een rustige zondagmiddag.

 

* Dichters en verhalenvertellers

In het ledenbestand van Vier de Wereld zijn een aantal bekende Amsterdamse dichters en verhalenvertellers die regelmatig het podium besprongen (Willem de Ridder, Peter Toonen en Nora van Gezwam).

 

* De wereldkeuken Beneden bevindt zich een keukenruimte waarin ook culinaire workshops gehouden worden. In de wereldkeuken komen alle culturen samen. Het voedsel dat de aarde en natuur aan ons geeft is het bindende element. Elke cultuur heeft een filosofie en brengt eigen kennis mee. In workshops kan men gerechten uit alle vier de werelddelen leren bereiden.

 

*Koken volgens de Tao. Je bewust zijn wat je eet; de verschillende typen energie‘n (yin en yang) van voedsel in balans brengen, de vijf verschillende smaken culinair op elkaar afstemmen en meegaan met wat het seizoen ons biedt. De Chinezen koken al eeuwen volgens de Tao. Geert de Jager leert je in deze workshop met deze inzichten je lichaam weer in balans te brengen. Ook verzorgt hij werkervaringstrajecten voor hen die een toekomst als kok ambi‘ren.

 

*Raw Food. Een opkomend fenomeen zijn de overheerlijke salades, soepen en taarten van rauw voedsel. Amsterdam kent een aantal nieuwe initiatieven zoals het Unlimited Health Centrum, dat ook op locatie workshops geeft.

 

*Koken voor kinderen.  In de moestuin maken kinderen kennis met het biologisch verbouwen van groenten. Gedurende het jaar kunnen de kinderen deelnemen aan workshops die verband houden met de verschillende seizoenen, bijvoorbeeld zaaien, verbouwen, oogsten en koken. Hierdoor worden kinderen zich ervan bewust dat voeding uit de natuur komt en wat er allemaal moet gebeuren voordat het op je bordje ligt.

 

Buiten

* Pluk de dag, geniet van het moment: Huur je eigen picknickmand voor in het park, speciaal ingericht door de biologische en natuurvriendelijke keuken


 

3. De Bewustzijnde Mens=> het Podium voor Zelfontwikkeling

Eindeloos veel ide‘en komen er vanuit het ledenbestand van 4DW. Een kleine greep uit de collectie (zie bijlage met projecten cv voor meer initiatieven) is hieronder beschreven. Vier de Wereld werkt met geschoolde workshop begeleiders.

 

*Workshop Buikdans: De ori‘ntaalse buikdans is doortrokken van golvende, deinende en vibrerende bewegingen. Sommige bewegingen hebben een symbolische betekenis, afgeleid uit de natuur en het leven zelf. De bewegingen van deze dans trainen alle spieren op een zachte manier, waardoor lichaamshouding en lichaamsbeweging verbeterenen heeft een weldadige uitwerking op het lichaam, de gezondheid, gevoel en spiritualiteit.

 

*Yoga: Als je met yoga begint, word je geconfronteerd met de huidige staat van het lichaam en hierdoor realiseer je je de eigenlijke toestand van je gezondheid. Tijdens de lessen werk je systematisch met andere gemotiveerde mensen in een vriendelijke, niet-prestatiegerichte atmosfeer. Door regelmatig yoga te doen zul je een bewustzijn ontwikkelen dat zal leiden naar kracht, vitaliteit, ontspanning, balans en toegenomen energie. 

 

*Tai Chi: In deze workshops wordt de kennis die wortelt in Chinese vechtkunst en gezondheidsleer, overgedragen. Beweging volgens oude Chinese principes blijkt een uiterst doeltreffend middel tegen bijvoorbeeld RSI en tegen stress en burn-out. Tai Chi is geschikt voor iedereen, ongeacht je conditie. De vloeiende bewegingen zijn heerlijk ontspannend om te doen, het wordt ook wel omschreven als 'meditatie in beweging'.

* Meditaties:  Diverse meditaties vanuit verschillende culturen en invalshoeken zullen regelmatig georganiseerd worden.

 

*The work of Byron Katie: Vele malen hebben interactieve workshops plaatsgevonden n.a.v. de effectieve zelfontwikkelingsmethode van Byron Katie.

 

*Chanting: Mantrazingen, sufichanting en stemkunstenaars geven al jaren succesvolle workshops in 4DW.

 

*Workshop Afrikaanse Dans: Afscheid van een collega? Fusie? Inwijding van het nieuwe bedrijfspand? Nieuwe directeur? Wij bedenken een dansworkshop voor je, waarin op symbolische of rituele wijze aandacht wordt gegeven aan wat je wilt vieren. West-Afrikaanse dansen zijn feestelijk, vrolijk, explosief, humoristisch, verleidelijk en voor iedereen geschikt. Voor velen is het een verrassende aanvulling op het dagelijkse denkwerk en de eenzijdige belasting van het lichaam.

 

Buiten

* Lichaams en geest werk: vele activiteiten zoals beschreven kunnen ook buiten plaatsvinden, we onderstrepen een aantal die zeker in het pakr kunnen plaatsvinden

Tai Chi in het park, Lachmeditaties, Wake–up sessie in het park zoals Yoga en niet te vergeten het meditatieve Klavertjes vier zoeken (met beloning)

 

 

3b. De Bewustzijnde Mens=> Wetenschap en Natuur

*Astronomie en sterren kijken: Jan Voet van de sterrenwacht in Zaandam is kandidaat om basiskennis van  astronomie over te dragen op georganiseerde avonden.

 

* De wereld van Joost Jansen:  Joost Jansen geeft  inzicht in de wereld van tijd en cultuur vanuit zijn milieu- deskundige achtergrond en bio-astronomische kennis. Boeiende bijeenkomsten kunnen soms tot onverwachte invalshoeken leiden, waardoor de bezoeker in de tijd verloren raakt.

 

* Natuurlijke Tijd: Peter Toonen, specialist van de natuurlijke tijd en auteur van inmiddels drie  succesvolle boeken (ÔWat wisten de MayaŐsŐ, ÔDe Natuurlijke TijdŐ en ÔHet Einde van de Gestolen TijdŐ) zal naast zijn professionele bijeenkomsten voor het bedrijfsleven ook met de leden van de vierde wereld en andere ge•nteresseerden zijn kennis over de meesters van de natuurlijke tijd delen.

* De educatieve boswandeling: Door de stadsbioloog

 

4. De Mentale Tuiniers=> 4DW-dagen

Elke twee maanden wordt er een open dag georganiseerd met alle  activiteiten van 4DW in het programma. Hier kan het publiek kennis nemen van de diversiteit in aanbod van 4DW. Het programma wordt aangevuld met performance en muziek van betrokken artiesten.

Nieuwe projecten kunnen dan korte workshops verzorgen en creativelingen kunnen hun hart luchten om het gebouw nog eens extra aan te kleden en te versieren.

 

* Festiviteiten (allen op aanvraag vergunningen)

á       drijf-in bioscoop – drijf op je vlot. Naar aanleiding van het grote succes op het Nieuwe Meer, willen de initiatiefnemers van dit evenement ook in Amsterdam- Oost op een groot scherm – met je eigen transistor radio/koptelefoon (voor het geluid) een klein filmfestival organiseren.

á       De kinderoptocht

á       Het grote gedichtenfestival, waar onder iedere boom in het park een dichter zijn gedichten voordraagt.

á       De beeldententoonstelling op het water. Een hedendaagse beelden- tentoonstelling van kunstwerken op het water door kunstenaars uit Amsterdam en omgeving, waarbij rondleidingen te voet en per boot worden georganiseerd.

 

 

 


4 x Verhuur

 

De stichting heeft als doel grotere gelden binnen te halen binnen de zelfde thematiek als de vereniging. Hiervoor wordt een actief aquisitie beleid gevoerd. Projecten worden getoetst aan de doelstellingen van de stichting.

 

1. 4 creatieve bureaus

Op de tweede verdieping van het gemaal zijn twee kantoorruimtes die plaats bieden aan een viertal organisaties. De bedrijfjes die hier kantoor houden zijn een onderdeel van de zogenaamde creatieve industrie en zetten hun producten ook in als dienst voor de 4DW.

 

*           Kantoor- bureaus: Er zijn vier bureaus, die worden mogelijk verhuurd aan:

á       Stichting Art Freaks, voor kunstenaars en bedrijfsinitiatieven

á       Rakesh Mijling Productions, Internet en database beheer

á       Advies Bureau Nieuwe Energie, Alec Boswijk

á       Stichting SEB, podium voor hedendaagse kunst en cultuur

 

Kenmerkend voor de kantoren is hun breedband infrastructuur en betrokkenheid bij creatieve maatschappelijke processen met mensen van deze tijd: snel en maatschappelijk bewust. Ze worden aangejaagd door de principes van de digitalisering en houden zich bezig met de vraag naar de toekomst van onze maatschappij en cultuur. De bedrijven steunen elkaar onderling en vormen een zogenaamde creative community: ŇHet bedrijf wordt laboratoriumÓ.

 

2. Workshops van derden

Benedenruimte

De benedenruimte is uitgerust met een vaste geluids- en beeldinstallatie voor lezingen en presentaties voor groepen tot 30 man. De ruimte wordt aan derden verhuurd als podium en als vergaderruimte. Er is een mobiel podium waarop culturele presentaties plaats kunnen vinden. (Multi)culturele, mediale en maatschappelijke presentaties worden door het projectbureau ondersteund. Als vergaderruimte wordt de plek multifunctioneel omgebouwd zodat vergaderingen voor zakelijke initiatieven een ultieme plek in het kleine stukje natuur van de stad kunnen vinden. Peter Toonen, die bekend staat om zijn lezingen en bedrijfstrainingen in binnen- en buitenland, heeft toegezegd vaste afnemer te willen zijn.

 

Workshop ruimte (buiten)

Omdat deze ruimte groot en rechthoekig is, leent deze zich optimaal voor verschillende workshops. Initiatiefnemers die groepsactiviteiten organiseren en niet behoren tot de regelmatige programmering van de leden, kunnen deze ruimte per uur of dagdeel afhuren.

NB Alle lezingen, presentaties en cursussen zijn bij voorkeur op het gebied van kunst, cultuur, natuur, wetenschap, de nieuwe economie, lichaamswerk en spirituele ontwikkeling.

 

Retraites           Tuinderswoningen 11-12

De retraite biedt de mogelijkheid om verschillende vormen van lichaamswerk te ervaren gedurende aaneengesloten dagen in het Flevopark. Waar men anders bijvoorbeeld naar Friesland moet uitwijken om rust te vinden, kan men nu in de hoofdstad een retraite volgen, met als doel  innerlijke balans en contact met de levensenergie te herstellen. Het doel is het cre‘ren van een stilteplek in de stad. De stilteplek is een ode aan de onderduikers die tijdens WOII in het gewoel van stad en land hun plek in het gemaal hebben kunnen vinden om te overleven. De woningen zullen t.z.t. verbouwd worden tot retraitewoningen, waarbij het originele karakter van het oorspronkelijke gebouw behouden blijft. Dit is niet als post in de begroting opgenomen, omdat dit in de toekomstige uitbreiding ligt.

 

3 De keuken in verhuur

Ook de keuken kan afgehuurd worden voor privŽ-aangelegenheden en culinaire workshops. Dit kan met eigen koks en andere animatoren.

 

4. Beheerdersappartement

Op de bovenverdieping bevindt zich een kleine woning voor de eigentijdse conci‘rge van het pand. Dit appartement is klein maar fijn, de beheerder is dicht bij de activiteiten en zal zorg dragen voor extra veiligheid van het pand.


 

4 x Vier de Wereld in Bedrijf

 

Plattegrond en verbouwing

 

Ruimte omschrijving

Interieur:

Het hoofdgebouw is een plek voor ontspanning met grote betrokkenheid met de natuur van het park en tuin. Er worden natuurlijke materialen (hout, bamboe, leem) gebruikt. De openheid van de ruimten ademt rust en harmonie uit en door de ramen is direct uitzicht op het park. De ruimte-indeling wordt open en flexibel gehouden. Door middel van schuifwanden kan er een ruimte afgeschermd worden, zodat die als aparte ruimte verhuurd kan worden. De wanden zijn multifunctioneel. Als verrijdbare en afsluitbare kasten is het de plek voor de bibliotheek en museumwinkel. Verrolbare platte kisten (waar o.a. opgeklapte tafels in passen) kunnen worden gebruikt als podium voor performance of zijn als eenvoudige zithoek met kussens in te zetten. Er zijn, verspreid door de ruimte, tafels en stoelen om bij elkaar te eten/drinken, werken en praten. Of kennis te nemen van de informatie die het informatiecentrum tentoonstelt. De keuken is geschikt voor kookworkshops of kookclubs. De kelder is gedeeltelijk opslag voor de keuken en gedeeltelijk voor meubilair en goederen.

Op de 1e verdieping is het 4DW projectenbureau, de beheerderswoning en het kantoor voor verhuur 4 werkplekken. Verder is er op de 1e verdieping extra opslagruimte voor documentatie en theaterbenodigdheden.

Exterieur:

De tuin is zo aangepast dat deze aansluit bij het park daaromheen en een educatieve waarde vertegenwoordigt door zijn verscheidenheid aan flora. De kas die in de tuin staat, wordt betrokken bij een moestuin welke in de toekomst door kan lopen tot achter de "retraitehuisjes" (tuinderswoningen) 11 en 12.  Het terras loopt door om de serre, zodat daar een rustig plekje is om te zitten. De huidige carport is omgebouwd tot kinderclubhuis met daarnaast een speelveld. De schuur wordt geschikt gemaakt voor allerlei workshops waaronder meditatie en yoga. Hiervoor is een voorportaal gecre‘erd waar de deelnemers hun schoenen en jas kwijt kunnen.
Het metselwerk in de noordgevel laat zien dat hier twee ramen hebben gezeten. Het lijkt ons van monumentale waarde en een verrijking van het uitzicht dat het van binnen uit geeft, om deze terug te plaatsen. De serre is theetuin. Zie Bijlage

 

 

Financi‘el plan

 

De Geldstromen

De stichting zal een lening aangaan voor de initi‘le kosten en in samenwerking met de gemeente de verbouwingskosten bespreken. De geraamde kosten zijn gespecificeerd in de investeringsbegroting. Door de ideologische inzet wordt de investering pas na 2 jaar terugverdiend.

 

 

 

 

 

 

 

 


De stichting Vier de Wereld haalt inkomsten uit verhuur van de ruimtes. In deze eerste begroting is de verhuur geraamd op re‘le bedragen: We hebben ervoor gekozen om geen vaste bedragen per uur bekend te maken, daar wij vanuit onze  filosofie diverse bedragen willen berekenen. De verhuur van de keuken en de benedenruimte worden geraamd op commerci‘le prijzen die vari‘ren van 75Ű tot 150Ű per activiteit.

 

 

 

In de begroting zijn haalbare bedragen opgenomen: 250Ű per maand voor het appartement/beheer, 250Ű per bureau per maand voor het kantoor, 700Ű in het eerste jaar tot 1200Ű per maand voor culturele verhuur, 1500Ű in het eerste jaar tot 2500Ű per maand voor vergaderverhuur, een bezetting van 40 tot 60 bezoekers per week voor externe workshops die ongeveer 5Ű per persoon kunnen afdragen, een externe opbrengst van 250Ű het eerste jaar tot 400Ű per maand voor de verhuur van de keuken voor culinaire programmaŐs.  Het projectbureau Vier de Wereld doet hiervoor de acquisitie.

De vereniging draagt de grootste ideologie naar buiten. De inkomsten van de vereniging zijn beduidend lager dan de inkomsten van de stichting. De inkomsten bestaan uit workshops van de leden die 25% afdragen van hun gevraagde recette en uit de inkomsten van de jaar- en dagpassen. In de begroting is af te lezen dat de vereniging ongeveer 30 kinderen (in het eerste jaar) per week verwacht en 120 volwassenen. Om het pand laagdrempelig te houden is een lidmaatschap 25Ű per jaar of 2Ű per dag

 

Organisatiestructuur

 

De stichting (kvk, Rotterdam 41130478) is op 08-08-1988 opgericht en heeft als doelstelling:

a) Het bevorderen van de communicatie tussen de wereld en de vierde wereld.

Op dit moment is de stichting een slapende stichting (kvk, rotterdam 41130478) die opnieuw ingezet wordt voor het beheer van het pand. Hiervoor wordt de stichting gereorganiseerd op bestuurs- en dagelijks niveau.

 

De vereniging (kvk, Amsterdam 34172751) is in april 2002 door een groep creatieve geesten opgericht om idee‘n met elkaar uit te wisselen en gezamenlijk projecten te ondernemen,  met de  doelstellingen:

 a) Bevorderen van integratie door communicatie van de diverse werelden op individueel niveau en voorbij het individu.

b) Fungeren als platform door het opzetten van (maatschappelijke / culturele) (ver-) nieuwe(nde) projecten om mensen (een) ruimte te geven om hun kunstzinnige, ambachtelijke en intellectuele talenten te ontplooien.

c) Creatie van een club die door middel van projecten-ontwikkeling een gemeenschappelijke noemer vormt en deelt door openheid.

 

 

 

 

Bijlagen

 

 

-        Begroting

-        Plattegronden

-        Contactgegevens

-        Vrienden van de Vierde Wereld

-        Lijst met wereldse vieringen

 

 

GEREALISEERDE PROJECTEN 2005

5 Tibetaanse Riten

Aromatherapie

Astrobologie

Benefiet voor Vietnamese kinderen

Body & Energy work

Buikdans De doorgeefdag

De Natuurlijke Tijd

Duurzame Energie

Expositie van Daniel Vasku

Expositie van Hero Werkman

Fem-essentials

From Nowhere to Now Here

Global Dancenight

Improvisatie theater

Indiaase Hoofdmassage

Kasma Yoga Concert

Kleding Maken voor Beginners

Koken volgens de Tao

Lachmeditatie

Mystic Therapy

Nix Mix Mee's Alcoholvrije cocktailbar

Open Jam Sessie met R. Sterk

Oud & Nieuw kinderfeest

Raw Food is in!

Rookvrij dansen op Brasil & Fusion

Surinaams koken

Swing together

Tarot & Reiki

The Work of Byron Katie

Urban Entertainment

Verhalenvertellen

Wat wisten de Maya’s?

Witlov Percussionnight

Yoga, Q.Gong en Meditatie