Doelstellingen

Als broedplaats fungeren voor het maken van cultuurvernieuwende projecten. Innovatieve, sociale en artistieke projecten ontwikkelen en begeleiden.

Kennis, expertise, contacten en mogelijkheden bieden.
Samenwerking stimuleren door bijeenkomsten en activiteiten.
Een positieve en vredelievende aanvulling geven op het al bestaande.
Het verruimen van bewustzijn op individueel niveau en voorbij het individu.
Bruggen leggen tussen verschillende werelden (platforms) met communicatie als vehikel.